Azərbaycan multikulturalizminin elmi-fəlsəfi və ictimai-publisistik qaynaqları