Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev multikulturalizmin Azərbaycan modeli haqqında

İdeya müəllifi
Ramiz Mehdiyev
Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının rəhbəri, akademik
Məsləhətçi
Əli Həsənov
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ictimai-siyasi məsələlər üzrə
köməkçisi - şəbə müdiri, tarix üzrə elmlər doktoru, professor
Tərtib edənlər:
Etibar Nəcəfov
Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının
millətlərarası münasibətlər, multikulturalizm və dini məsələlər şöbəsinin
baş məsləhətçisi, fəlsəfə üzrə elmlər doktoru, professor
Kamal Abdulla
Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin
Himayəçilik Şurasının sədri, akademik
Cavid Bədəlov
AZƏRTAC-ın baş redaktoru, siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru
Sərxanbəy Xuduyev
Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin şöbə müdiri
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev multikulturalizmin Azərbaycan
modeli haqqında: Seçilmiş fikirlər (Azərbaycan, rus və ingilis dil lərində). –
Bakı: Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzi, 2017. - 520 səh.
Kitabda Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin 2003-
cü ildən bəri müsahibə və çıxışlarında multikulturalizmin Azərbaycan modeli
haqqında dəyərli fikirləri toplanmışdır, onun təşəbbüsü və rəhbərliyi altında
ölkəmizin multikulturalizm, o cümlədən mədəniyyətlərarası və dinlərarası dialoqun
inkişaf etdirilməsi sahəsində həyata keçirdiyi layihələrdən, bu sahədə həm
ölkə daxilində, həm də beynəlxalq aləmdə əldə edilən nailiyyətlərdən bəhs olunur.
Kitab siyasətçilər, ölkəşünaslar, mədəniyyətşünaslar, tarixçilər və geniş oxucu
kütləsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.
Kitaba daxil edilən sitatlar Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
İlham Əliyevin AZƏRTAC tərəfindən yayılmış nitqlərindən,
çıxışlarından və müsahibələrindən götürülmüşdür.
ISBN:978-9952-28-370-9
© BBMM, 2017