2020-ci ilin sentyabr ayının 2-də və 3-də Bakıda «Şimali və Şərqi Qafqazda, Cənubi Qafqazda yaşayan yəhudilərin irsi və mədəniyyəti» mövzusunda beynəlxalq konfrans keçiriləcəkdir.

BİLDİRİŞ

      2020-ci ilin sentyabr ayının  2- 3- Bakıda «Şimali Şərqi Qafqazda, Cənubi Qafqazda yaşayan yəhudilərin irsi mədəniyyəti» mövzusunda beynəlxalq konfrans keçiriləcəkdir
   Konfrans Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin, Azərbaycan Dillər Universitetinin, Azərbaycan İlahiyyat İnstitutunun, İsrailin Bar-İlan Universitetinin yanında Aaron Rahel Dahan adına İspaniya Şərq yəhudiləri icmalarının mədəniyyət, təhsil irsinin öyrənilməsi Mərkəzinin, eləcə Akşelon Akademik Kollecinin birgə təşkilatçılığı ilə təşkil olunur.
       Konfransda iştirak etmək istəyən tədqiqatçılara aşağıdakı mövzular üzrə çıxışlar hazırlamaq tövsiyə olunur:

 • İcma ailə
 • İcmalararası münasibət
 • Sosial-iqtisadi status
 • Ədəbiyyat, bədii yaradıcılıq teatr
 • Əlyazmalar ilahiyyat
 • Milli etnik kimlik
 • Cuhur dili, onun statusu bu barədə tədqiqatlar
 • Yəhudi dilləri lokal dialektlər
 • Multikulturalizm
 • Gender araşdırmaları
 • Sionizm hərəkatı aliya (İsrailə  repatriasiya)
 • İkinci Dünya müharibəsi yəhudi xalqının faciəsi
 • Yəhudiliyin coğrafi məkanları

        Konfransın akademik komissiyası digər yaxın mövzulara dair ərizələri nəzərdən keçirəcəkdir.
    Konfransda iştirak etmək istəyən tədqiqatçılar bu barədə ərizə ilə müraciət etməlidirlər. Ərizəyə məruzənin tezisləri (250 söz) iştirakçının qısa tərcümeyi-halı daxil olunmalıdır. Ərizədə iştirakçının elektron ünvanı mütləq göstərilməlidir.
     Ərizələr 2020-ci ilin fevral ayının 3-dək göndərilməlidir. Ərizələri Bar-İlan Universiteti yanında Daan Mərkəzinə (dahan.center@biu.ac.il) göndərilməsi xahiş olunur.
    Konfransın materialları elmi rəylərin (peer review) nəticələrinə görə xüsusi toplu şəkilində nəşr olunacaqlır.
       
Tədbir ingilis, rus ivrit dillərində keçiriləcəkdir.

      

Call for Papers-THE HERITAGE  CULTURE OF THE JEWS IN THE NORTH AND WEST CAUCASUS
Международная Конференция, Баку

קול קורא -מורשתם ותרבותם של יהודי צפון הקווקאז ומזרחו