La Sapienza universitetində seminar Dədə Qorquda həsr edildi

 

Foto Sapienza seminar
Bakı Beynəxalq Multikulturalizm Mərkəzinin “Azərbaycan multikulturalizmi” fənninin xarici universitetlərdə tədrisi layihəsi çərçivəsində adı çəkilən fənn İtaliyanın La Sapienza universitetində artıq ikinci ildir ki, Mərkəzin əməkdaşı İrina Kunina tərəfindən tədris edilir. “Azərbayan multikulıturalizmi” fənninin proqramı çərçivəsində xarici universitetlərdə Azərbaycan multikulturalizminə, mədəniyyətinə, ədəbiyyətına, dilinə və tarixinə həsr olunmuş bir sıra tədbirlər, mühazirələr, seminarlar və konfranslar keçirilir.
Romanın La Sapienza universitetində “Kitabi Dədə Qorqud” dastanının məşhur alman şərqşunası və diplomatı Henrix Fridrix fon Dits tərəfindən tərcüməsinin 200 illiyi ilə bağlı seminar keçirilib. Bu seminar “Azərbaycan multikulturalizmi” fənninin tədrisi çərçivəsində gerçəkləşib. Seminar zamanı tələbələrə oğuz türkləri və onların azərbaycan xalqının etnogenezində oynadığı rolun əhəmiyyəti barədə məlumat verilib. “Kitabi Dədə Qorqud” dastanında əks olunan multikultural dəyərlərlə bağlı nümunələr göstərilib. Tələbələrə Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin “Kitabi Dədə Qorqud” dastanının alman dilinə tərcüməsinin 200 illiyi ilə əlaqədar həyata keçirdiyi layihələr barədə məlumat verilib, dastanın “Basatın Təpəgözü öldürməsi” boyunun italyan dili də daxil olmaqla dünyanın və ölkəmizdə yaşayan müxtəlif xalqların 25 dilinə tərcümə olunması xüsusi qeyd edilib.
Seminar tələbələr tərəfindən çox böyük maraqla qarşılanıb və mövzu ətrafında elmi diskussiya aparılıb.

Запись La Sapienza universitetində seminar Dədə Qorquda həsr edildi впервые появилась Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzi.