Azərbaycan Multikulturalizmi

Elmi redaktorlar:
Kamal Abdulla
(AMEA-nın həqiqi üzvü, Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin
Himayəçilik Şurasının sədri)
Etibar Nəcəfov
(Fəlsəfə elmləri doktoru, professor)
Dərslik müəllifləri:
Kamal Abdulla, Etibar Nəcəfov, Azad Məmmədov, Kamran İmanov,
Möhsün Nağısoylu, İlham Məmmədzadə, Həcər Verdiyeva, Aytən Qəhrəman,
İsaxan Vəliyev, Ömər Eldarov, Gülçöhrə Məmmədova, Ərtegin Salamzadə,
Firəngiz Əlizadə, Muxtar İmanov, Aydın Talıbzadə, Aydın Dadaşov,
Gündüz İsmayılov, Aleksandr Nesterov, Arye Qut, Həbib Zərbəliyev,
Ceyhun Məmmədov, David Qotseridze, Əli Fərhadov, Elsevər Səmədov,
Məryəm Seyidbəyli, Aqil Eyvazov, Jalə Qəribova, Elçin Əhmədov,
Cəlaləttin Yanık, Sandro Tetti, Klaus Volf, Teresa do Rosario Domasio,
Anne Thompson, Aurelia Qriqoriu, Anis Malik Thoha, Tahirə Allahyarova,
Rəşad İlyasov, İrina Kunina, Rəhilə Qeybullayeva, Könül Əliyeva,
Rəvan Həsənov, Mayya Cəfərquliyeva, Cavid Ələkbərli, Asəf Qənbərov
Rəyçilər:
Teymur Kərimli (AMEA-nın həqiqi üzvü, professor)
Əlikram Abdullayev (fəlsəfə elmləri doktoru, professor)
Solmaz Tohidi (tarix elmləri doktoru, professor)
Əfqan Abdullayev (filologiya elmləri doktoru, professor)
Kərim Tahirov (filologiya elmləri doktoru, professor)
Etibar Əliyev (fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru)
Nəşrə məsul: Rəşad İlyasov (fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru)
Nəşriyyat redaktoru: Əliş Mirzallı (filologiya üzrə fəlsəfə doktoru)
AZƏRBAYCAN MULTİKULTURALİZMİ: Ali məktəblər üçün dərslik.
– Bakı: BBMM, 2017. - 416 səh.
ISBN: 978-9952-28-352-5
© BBMM, 2017