Multikulturalizmə giriş fənni üzrə program

TƏRTİBÇİLƏR: AMEA-nın həqiqi üzvü, Kamal Mehdi
oğlu Abdullayev
Prof. Etibar Əli oğlu Nəcəfov
ELMİ REDAKTOR: Prof. Əlikram Zakir oğlu Abdullayev
RƏYÇİLƏR:
AMEA-nın həqiqi üzvü Muxtar Kazım oğlu İmanov
s.ü.f.d. İrina Aleksandrovna Kunina

BAKI-2019