"Həqiqətin onomastikası" kitabı

Kitab indiki Ermənistan Respublikası ərazisində tarixi-coğrafi adların dəyişdirilməsi və saxtalaşdırılmasına həsr olunub