Milli Azlıqların Hüquqları: Beynəlxalq Aktlar Və Gürcüstan Qanunvericiliyi

Kitab Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlıların gürcü cəmiyyətinə inteqrasiyası məqsədilə nəşr edilmişdir. Kitabda Gürcüstan Konstitusiyası, təhsil və torpaq haqqında qanunlar, habelə milli azlıqlarla bağlı beynəlxalq aktlar, konvesiyalar toplanmışdır. Kitab ali məktəb müəllimləri və tələbələri, Gürcüstanda yaşayan soydaşılarımız, eləcə də geniş oxucu auditoriyası üçün nəzərdə tutulmuşdur.