Beynəlxalq Multikulturalizm jurnalı Ali Attestasiya Şurasında qeydiyyata alınıb

Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin (BBMM) “International Journal of Multiculturalism” (Beynəlxalq Multikulturalizm Jurnalı) adlı yeni beynəlxalq elmi jurnalı Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Şurasında dissertasiyaların əsas nəticələrinin dərc olunmasi tövsiyə edilən dövri elmi nəşrlərin siyahısına daxil edilib. Elmi araşdırmalar jurnalı, multikulturalizm elmi-tədqiqatlarının nəticələrini əks etdirən, ildə 2 dəfə ingilis dilində dərc edilən elmi-tədqiqat jurnaldır. Bütün beynəlxalq standartlara cavab verən “International Journal of Multiculturalism” jurnalı regionda bu istiqamətdə ilk elmi nəşr sayılır. Elmi nəşrin redaksiya heyəti bu sahədə tanınmış xarici mütəxəssislərdən formalaşıb.

Qeyd edək ki, Beynəlxalq elmi jurnalın qısa müddətdə fəaliyyətə başlamasına baxmayaraq, beynəlxalq aləmdə kifayət qədər geniş oxucu kütləsinə sahibdir. Jurnal Ali Attestasiya Şurası tərəfindən  qeydiyyata alınması yerli tədqiqatçılarımızın multikulturalizm sahəsində baş verən  elmi yenilikləri əks etdirən məqalələrinin beynəlxalq auditoriyaya çatdırmasında, xarici alimlər arasında  elmi əməkdaşlığın genişlənməsində böyük rol oynayacaqdır. 

 “International Journal of Multiculturalism” jurnalının PDF variantı həm BBMM-in, həm də jurnalın saytında yerləşdirilb.

Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin mətbuat xidməti

Jurnal haqqında əlavə məlumat üçün: http://bimc-ijm.com/

http://rupor.az/cemiyyet/11897-beynlxalq-multikulturalizm-jurnal-ali-attestasiya-urasnda-qeydiyyata-alnd.html

https://az.trend.az/azerbaijan/society/3367014.html

https://news.milli.az/society/915036.html

https://525.az/news/160379-beynelxalq-multikulturalizm-jurnali-ali-attestasiya-surasinda-qeydiyyata-alinib