Çoxmillətli, çoxkonfessiyalı Azərbaycan bu müharibədə də özünü göstərdi

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev “...Ölkəmizdə yaşayan bütün millətlərin nümayəndələri, bütün dini kofessiyaların nümayəndələri cəsarət göstərərək, düşmənlə vuruşaraq, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü bərpa etdilər. Bu, bizim böyük sərvətimizdir, böyük dəyərimizdir...Çoxmillətli, çoxkonfessiyalı Azərbaycan bu müharibədə də özünü göstərdi. Bütün xalqların nümayəndələri birlik göstərdilər, qəhrəmanlıq göstərdilər.”

Etiketlər