Multikulturalizm Azərbaycanın həyat tərzidir

Tərtibçidən

        Azərbaycan əsrlər boyu mədəniyyətlərin qovuşduğu məkanda ye rləşməklə dinlər və sivilizasiyalararası anlaşmada aparıcı rol oynayıb. Bu gün dünya üçün multikulturalizm dəyərlər nə qədər yeni olsada, Azərbaycan bu dəyərlər sisteminə - yəni, eyni bir ölkədə yaşayan muüxtəlif xalqların hüquqlarını tanıyan humanist dünyagörüşü və ona uyğun siyasəti ilə min illərdir bəşəriyyətə nümunə göstərir. Azərbaycan dünya ölkələrinə təqdim etidyi multikultural model xalqların dostluq və mehriban şəraitdə birgə yaşamasını təmin edən modeldir.