Dəyirmi Masa 1-ci say

Müasir Dövrdə Azərbaycanda Sosial-İqtisadi inkişafın harmoniyası (PDF)

rt1

 

Dəyirmi Masa 2-ci say

Multikultural Təhlükəsizlik (PDF)

rt2

 

Dəyirmi Masa 3-cü say.

Xarici Ölkə Universitetlərində “Azərbaycan Multikulturalizmi” fənninin tədrisi: Problemlər və Perespektivlər. (PDF)

rt3

 

Dəyirmi Masa 4-cü say.

Azərbaycana Maraq Azərbaycana Məhəbbətə Çevrilir. Azərbaycan Multikulturalizmi Yerli və Əcnəbi Tələbələrin Gözü ilə (PDF)

round table